FIXAREA PE PERETE

Pentru fixarea de perete, asigurați-vă că suportul unității este fixat în mod stabil și cu diblurile adecvate. Instalatorul va trebuie să ia în considerare că la greutatea totală a unității centrale de aspirare trebuie adăugată greutatea particulelor aspirate. Fiți atenți și la înălțimea față de sol, pentru a facilita operațiunile de detașare a cuvei de colectare a prafului și pe acelea de curățare a filtrului. Unitățile cu motoare bypass necesită un spațiu liber împrejurul acestora de minim 20cm pentru a asigura ventilarea corespunzătoare a motorului.

Pentru conectarea la sistemul de tubulatură, trebuie utilizați conectorii corespunzători, pentru a evita pierderi ale eficienței sistemului central de aspirare.

Unitate Centrala ENKE HTA.I

CONECTAREA
LA REȚEAUA ELECTRICĂ

Asigurați-vă că tensiunea de rețea existentă în priza de alimentare corespunde cu cea înscrisă pe unitate și că traseul electric este potrivit pentru a suporta puterea necesară.

Rețeaua electrică dedicată unității centrale de aspirare trebuie să fie întotdeauna protejată printr-un dispozitiv de protecție (de ex. disjunctor).

La ștecărul de alimentare a unității centrale de aspirare trebuie să se ajungă ușor, pentru a putea interveni în cazul operațiunilor de întreținere sau în caz de necesitate.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit obligatoriu de către producător sau de un centru de asistență autorizat, pentru a preveni orice risc.

În orice caz, evaluarea privind dispozitivele de protecție a rețelei electrice de alimentare a unității centrale de aspirare va fi realizată de către un electrician calificat.

Solicitare ofertă