Instrucțiuni de instalare  〉  Unități centrale  〉  Disan ZSA 25/1

Urmați instrucțiunile cu atenție și, în cazul în care aveți nevoie de ajutor, contactați imediat un instalator de sisteme centrale de aspirare sau un reprezentant DERETICA.

POZIȚIONAREA UNITĂȚII

Unitatea centrală de aspirare poate fi instalată în camera tehnică, pivniță, garaj sau într-o altă cameră cu ventilație suficientă. Nu instalați lângă surse de căldură. Este posibil să instalați unitatea centrală de aspirare pe balcon doar dacă este protejată corespunzător, conform indicațiilor producătorului.

În orice caz, respectați distanțele minime.

MONTAJUL

Înainte de a instala unitatea centrală de aspirare este necesar să fixați pe perete suportul unității (poate fi găsit în recipientul de colectare). Folosiți numai suportul furnizat și montați-l corect, în concordanță cu tipul de perete și utilizând instrumentele și șuruburile de oțel corespunzătoare. Instalați unitatea centrală de aspirare pe suportul prins pe perete, având grijă la aliniere, stabilitate și securitate.

CONEXIUNI

La tubulatura de admisie cu ajutorul conectorului din cauciuc inclus și 2 coliere reglabile.
La tubulatura de evacuare cu ajutorul conectorilor din cauciuc incluși și 2 coliere reglabile.

Conexiunea circuitului de comandă (de joasă tensiune): de la micro-contactoarele sau pinii prizelor de aspirare, la unitatea centrală de aspirare.

La alimentarea electrică (220-230 Volți) prin priza SCHUCO: Pentru a preveni pericolul limitat de electrocutare, aceste conexiuni trebuie realizate în siguranță și cu instrumente adecvate.

SIGURANȚA SISTEMULUI

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA CENTRALĂ DE ASPIRARE ÎN CONFORMITATE CU ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI NU ALTERAȚI SAU MODIFICAȚI ELEMENTELE DE SIGURANȚĂ

Asigurați-vă de instalarea corectă și completă a sistemului central de aspirare înainte de a porni unitatea centrală de aspirare pentru prima dată.

Unitățile centrale de aspirare nu sunt proiectate pentru aspirarea prafului de ciment sau a altor materiale de construcție, de aceea este recomandat să curățați aceste zone de materiale de construcții și deșeuri similare înainte de a utiliza sistemul central de aspirare.

Nu expuneți unitatea centrală de aspirare direct la condițiile exterioare (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.)

Nu aspirați materiale mari care ar putea obstrucționa sau deteriora furtunul flexibil sau tubulatura sistemului central de aspirare.

Nu aspirați lichide decât atunci când folosiți separatoare de lichide.

Folosiți doar accesoriile recomandate.

Nu porniți sistemul dacă este deteriorat în vreun fel.

Verificați periodic starea sacului de colectare, a nivelului de încărcare a cuvei de colectare și a filtrului, mai ales după o lungă perioadă de neutilizare.

Nu porniți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru și folosiți întotdeauna o piesă originală Disan.

Nu deșurubați și nu îndepărtați capacul unității centrale de aspirare.

Nu modificați parametrii unității, nu eliminați siguranțele și nu deteriorați stratul izolant al cablurilor de alimentare.

Dacă acest lucru se întâmplă fără intenție, consultați imediat un reprezentant Disan înainte de a efectua orice fel de lucrări de reparație sau reglaje.

Intervențiile în interiorul unităților centrale de aspirare Disan trebuie efectuate numai de personal calificat. Consultați certificatul de garanție înainte de efectuarea oricărui tip de intervenție sau manipulare a sistemului central de aspirare.

Solicitare ofertă