Instrucțiuni de instalare  〉  Unități centrale  〉  Cana-Vac LS-299

FIXARE SUPORT

Măsurați poziționarea optimă a suportului de montaj astfel încât să fie respectate toate indicațiile din secțiunea Planificare, iar admisia și evacuarea să poată fi conectate la sistemul de tubulatură.

Determinați dacă peretele pe care veți monta unitatea centrală este din zidărie sau fals. Pentru peretele din zidărie (beton, BCA, cărămidă) veți avea nevoie de două dibluri metalice pentru șuruburi de 6-7 mm grosime și minim 35 mm lungime și două șuruburi pentru diblurile selectate. Pentru peretele fals, doar dacă acesta suportă greutatea, vor fi necesare două șuruburi de 6-7 mm grosime specifice elementelor de structură (de exemplu pentru lemn, metal, etc.).

Asigurați-vă că suportul de montaj este fixat la nivel cu ajutorul unei nivele/boloboc, că nu se poate deplasa la vibrații și că suportă mai mult decât greutatea unității centrale (în funcție de murdăria aspirată, greutatea unității centrale va crește cu valoarea greutății acumulate în recipientul de acumulare).

Montați unitatea pe suport. Bara de susținere a consolei de montaj de pe spatele unității trebuie să se așeze în zona inferioară a șanțurilor suportului. Suportul de montaj trebuie sa se încadreze între lateralele consolei de montaj a unității.

FINALIZARE MONTAJ

Montați unitatea pe suport. Bara de susținere a consolei de montaj de pe spatele unității ar trebui să se așeze în zona inferioară a șanțurilor suportului. Suportul de montaj trebuie sa se încadreze între lateralele consolei de montaj a unității.

Configurați temporar (fără adeziv) sistemul de tubulatură respectând cursul aerului aspirat (tubulatura ce vine de la prizele de aspirare – la admisie și tubulatura de evacuare – la evacuare) și realizați toate tăieturile pentru a obține componentele necesare. Fără a conecta sistemul de tubulatură la unitatea centrală de aspirare, fixați permanent sistemul de tubulatură cu adeziv pentru PVC rigid.

Conectați tubulatura ce vine de la prizele de aspirare la admisia unității centrale și nu folosiți adeziv la această conexiune (se va folosi o clemă de fixare).

Dacă unitatea centrală de aspirare are două porturi de admisie, sigilați al doilea port de admisie permanent (cu adeziv pentru PVC rigid) folosind capacul inclus.

Conectați tubulatura de evacuare la portul de evacuare al unității centrale de aspirare și nu folosiți adeziv la această conexiune (se va folosi o clemă de fixare).

Pentru filtrare adițională și ușurință în folosire, unitățile centrale hibride pot fi dotate cu sac de filtrare. Beneficiarul final este cel care poate lua această decizie deoarece adaptorul pentru sac trebuie fixat permanent cu adeziv PVC rigid. Adaptorul va fi atașat permanent la interiorul unității centrale de aspirare de portul de admisie conectat la sistemul de tubulatură, cu deschizătura orientată la 90° în jos. Pentru a instala sacul introduceți adaptorul în deschizătura sacului.

Asigurați-vă că unitatea nu este conectată la o sursă de energie electrică. Deconectați papucii conexiunii de joasă tensiune de pe lateralul unității. Localizați cablurile de joasă tensiune ce vin de la prizele de aspirare.

Dezizolați 1 cm capetele acestor cabluri și introduceți-le în orificiul de conexiune al papucilor. Clampați papucii pentru a asigura prinderea fermă, tăiați excesul de fir dezizolat și reinstalați papucii în lateralul unității.

Conectați unitatea centrală de aspirare la priza electrică dedicată, apăsați o dată pe butonul Reset al unității centrale și testați cu ajutorul accesoriilor sistemul central de aspirare pentru funcționare corectă.

Solicitare ofertă