Sisteme Centrale de Aspirare

Instrucțiuni de instalare  〉  Probleme funcționare

probleme de funcționare
sistem central de aspirare

Dacă apar probleme minore, de cele mai multe ori acestea pot fi remediate destul de ușor dacă este identificată cauza folosind lista de verificare de mai jos:

ASPIRATORUL NU PORNEȘTE

CAUZĂ | Furtunul nu are o conexiune fermă
SOLUȚIE | Asigurați o conexiune fermă la priza de aspirare

CAUZĂ | Lipsă tensiune la priza de aspirare
SOLUȚIE | Verificați siguranța fuzibilă a unității sau siguranța de tensiune a prizei electrice la care unitatea este conectată

CAUZĂ | Siguranța fuzibilă arsă/siguranța de tensiune a prizei electrice declanșată
SOLUȚIE | Înlocuiți siguranța fuzibilă / resetați siguranța de tensiune a prizei electrice

CAUZĂ | Circuit de joasă tensiune instalat incorect
SOLUȚIE | Scurtcircuitați terminalele modulului de joasă tensiune a unității centrale de aspirare. Dacă unitatea va porni, circuitul de joasă tensiune are o problemă.

CAUZĂ | Priza de aspirare defectă
SOLUȚIE | Conectați furtunul de aspirare la o altă priză de aspirare. Dacă sistemul de aspirare pornește, este posibil ca priza de aspirare să fie defectă. Înlocuiți priza de aspirare.

CAUZĂ | Problemă a modulului de joasă tensiune
SOLUȚIE | Porniți sistemul central de aspirare cu ajutorul întrerupătorului ON / OFF al unității centrale. Dacă unitatea pornește, dar nu pornește scurtcircuitând terminalele modulului de joasă tensiune, problema poate fi de la transformatorul de 24V sau releu. Contactați cel mai apropiat centru de service.

CAUZĂ | Cărbunii motorului au atins limita de utilizare
SOLUȚIE | Cărbunii motorului (periile colectoare) sunt componente consumabile și necesită înlocuire.

PUTERE DE ASPIRARE SCAZUTĂ

CAUZĂ | Sac de colectare plin
SOLUȚIE | Înlocuiți sacul de colectare

CAUZĂ | Obstrucție a furtunului, a țevilor sau a accesoriilor de aspirare
SOLUȚIE | Determinați dacă blocajul se află în furtun sau în țevi prin conectarea furtunului la o priză de aspirare. Verificați dacă există putere de aspirare la o altă priză prin deschiderea capacului acesteia în timp ce sistemul funcționează și furtunul este conectat la prima priză. Dacă puterea de aspirare este normală, conectați furtunul la priza cu putere normală și verificați dacă și la capătul furtunului este prezentă aceeași putere de aspirare.
Dacă blocajul este în furtun, încercați eliminarea obstrucției folosind un obiect lung, fără muchii ascuțite. Dacă blocajul este în țevi, conectați furtunul la priza de aspirare cu putere scăzută și puneți palma deschisă peste capătul furtunului pentru a opri complet aerul. Obturați și eliberați capătul furtunului de mai multe ori la intervale foarte scurte. Dacă obstrucția nu va fi eliminată, aspirați în sens invers prin folosirea unui aspirator portabil la priza de aspirare cu probleme. Dacă blocajul nu va putea fi eliminat contactacți firma care a efectuat instalarea sistemului de tubulatură sau cel mai apropiat centru de service.

CAUZĂ | Sistem de tubulatură și/sau prize de aspirare instalate incorect
SOLUȚIE | Verificați dacă toate prizele de aspirare sunt închise corect

CAUZĂ | Capacul unității centrale este poziționat greșit
SOLUȚIE | Verificați dacă garnitura prezentă între capac și corpul unității centrale este poziționată uniform pe marginea corpului unității și ca aceasta să nu fie deteriorată. Verificați capacul unității centrale să nu fie deformat.

CAUZĂ | Cărbunii motorului au ajuns limita de utilizare
SOLUȚIE | Cărbunii motorului (periile colectoare) sunt componente consumabile și necesită înlocuire.

Solicitare ofertă