TESTARE EXPLOZIBILITATE

Praf Combustibil

Testare Explozibilitate - Laborator VVUU Cehia

Activitatea de bază a acestui laborator de testare este de a determina caracteristicile tehnice la foc ale tuturor categoriilor de praf industrial / amestecuri industriale. Multe dintre standardele de testare utilizate sunt armonizate în conformitate cu Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (ATEX). În plus, unitatea de testare oferă teste în conformitate cu standardele internaționale ASTM.

Scopul este de a obține date măsurate, adică parametri tehnici de siguranță, care sunt utilizați în continuare pentru a crea fișele cu date de securitate (safety data sheets) și în evaluările de risc operațional ale tehnologiilor, în special ca materiale de bază pentru prelucrarea cuprinzătoare a Documentului de Protecție Împotriva Exploziilor (Explosion Protection Document).

Metodele de testare standardizate sunt utilizate pentru a determina caracteristicile tehnice de incendiu, care fac posibilă descrierea comportamentului obiectelor individuale sub sarcina lor de încercare. Aceste analize se fac în principal pentru clasificarea corectă a spațiilor în care există aceste substanțe, ceea ce permite selectarea și montarea corectă a echipamentelor electrice și mecanice.

Probele destinate testelor trebuie să reprezinte materialul așa cum este generat în întregul proces tehnologic, fie ca produs de fabricație, fie ca deșeu. Dacă nu este posibil aces lucru, când proba este livrată la laborator, acesta trebuie să fie pregătit în mod adecvat pentru a reprezenta un caz care ar simula cele mai rele condiții posibile într-un anumit proces tehnologic sau o operațiune specifică.

Teste Explozibilitate Praf Combustibil

Determinarea Caracteristicilor Tehnice
ale Materialelor Testate

Praf Combustibil
Cântărirea probei înainte de teste.

Pregătirea Probei

Înainte de a începe testul, proba trebuie pregătit în conformitate cu cerințele standardelor relevante. Pregătirea include uscarea, zdrobirea, măcinarea și separarea. Laboratorul nostru dispune de diverse tipuri de râșnițe și echipamente de uscare.

Analiză Granulometrie

Granulometria este utilizată pentru a determina dimensiunea medie a granulelor. Acest parametru este cerut de standardele de testare atunci când se determină anumiți parametri tehnici de incendiu.

Analiza Chimică de Bază

Analiza chimică de bază include determinarea conținutului de apă, combustibili volatili, cenușă și carbon fix.

Test de Screening (Test GO/NO-GO)

Acesta este un test de inflamabilitate într-un tub Hartman conform standardului EN ISO/IEC 80079 – 20 – 2 sau ASTM E 1226. Dacă are loc aprinderea, materialul este praf combustibil/inflamabil sau particule în suspensie inflamabile și este de dorit să se continue cu alte proceduri pentru a determina proprietățile specifice ale prafului combustibil/inflamabil sau ale particulelor inflamabile din aer.

Temperatura Minimă de Aprindere a Stratului de Praf

(MITDL, MITD, LIT)

Temperatura minimă de aprindere a prafului din stratul MITdl este definită ca temperatura minimă a suprafeței fierbinți la care se aprinde un strat de praf de o grosime specificată (de obicei 5 mm) pe o suprafață fierbinte. Metoda este potrivită în special pentru echipamentele industriale în care este prezent un strat subțire de praf, de ex. motoare electrice, corpuri de iluminat etc. Parametrul evaluează temperatura maximă admisă a suprafeței pentru a preveni incendiile de praf pe suprafețele fierbinți. Testarea se efectuează în conformitate cu standardul european EN ISO/IEC 80079 – 20 – 2 Metode pentru determinarea temperaturilor minime de aprindere sau ASTM E2021.

Temperatura Minimă de Aprindere a Norului de Praf

(MITDC, MITC, MIT)

Temperatura minimă de aprindere a prafului ridicat MITdc este cea mai scăzută temperatură a peretelui interior fierbinte al cuptorului la care va avea loc aprinderea prafului din aerul din interiorul cuptorului. Testul se efectuează în conformitate cu EN ISO/IEC 80079 – 20 – 2 Metode pentru determinarea temperaturilor minime de aprindere sau ASTM E1491. Determinarea temperaturii minime de aprindere este importantă pentru a evita explozia de praf.

Test Determinare Temperatură Aprindere
MIKE 3 - Determinarea energiei minime de aprindere.
Determinarea temperaturii minime de aprindere a prafului depus
Placă fierbinte / suprafață fierbinte - determinarea temperaturii minime de aprindere a prafului depus.

Limita inferioară de explozie (LEL, MEC)

Limita inferioară de explozie este definită ca cea mai mică concentrație a unui amestec de praf combustibil cu aer la care acest amestec devine exploziv. Această valoare este foarte importantă pentru determinarea mediului înconjurător în conformitate cu standardele aplicabile și pentru protejarea echipamentelor de pericolul de explozie prin menținerea concentrației de praf combustibil în aer sub concentrația periculoasă. Am stabilit limita inferioară de explozie pentru autoclava de explozie VA-20L (produs de Kühner AG), care respectă pe deplin standardul european EN 14034 – 3 + A1 sau ASTM E1515.

Determinarea Parametrilor de Explozie

Parametrii maximi de explozie includ presiunea maximă de explozie pmax, rata maximă de creștere a presiunii de explozie (dp/dt)max a prafului agitat și constanta de explozie KSt. Testele de explozie cu un amestec definit de praf și aer sunt efectuate în conformitate cu standardele europene EN 14034 – 1 + A1 și EN 14034 – 2 + A1 și standardul internațional ASTM E1226. Presiunea de explozie pex și rata de explozie (dp/dt)ex sunt determinate pentru fiecare concentrație, iar presiunea de explozie și viteza de explozie sunt reprezentate pe un grafic în funcție de concentrație până valoarea maximă a presiunii de explozie pmax și valoarea maximă a ratei de explozie (dp/dt)max sunt atinse. Valorile indicatorilor de explozie sunt necesare pentru a efectua calcule și proiecte calificate ale elementelor de protecție împotriva exploziei (membrane, supape etc.).

Limita Concentrației de Oxigen (LOC)

Concentrația limită de oxigen LOC este cea mai mare concentrație de oxigen la care un amestec de praf-aer nu mai este capabil de o reacție explozivă. Efectuăm testul pe autoclava de explozie VA – 20L (produs de Kühner AG) în conformitate cu standardul de testare EN 14034 – 4 + A1 sau ASTM E2031. Prin creșterea treptată a raportului dintre gaz inert (azot) și aer și modificarea concentrației de praf, concentrația de oxigen este redusă la un nivel la care nu poate apărea nicio explozie la orice concentrație de praf. Această valoare este limita concentrației de oxigen. Cunoașterea acestui parametru este esențială la proiectarea tehnologiei de inertizare.

Energia Minimă de Aprindere (MIE)

Energia minimă de aprindere MIE este energia de scânteie necesară pentru a aprinde un amestec de praf-aer. Ca vas de explozie este utilizat un tub Hartman modificat cu un volum de 1,2 l cu denumirea MIKE 3 (fabricat de Kühner AG). Testul este efectuat în conformitate cu standardul european EN 13821 sau ASTM E2019. Valoarea energiei minime de aprindere este utilizată pentru a exclude o posibilă sursă de aprindere. În practică, aceste informații sunt necesare pentru a proteja echipamentul împotriva descărcărilor electrostatice.

Densitate Vrac

Densitatea vrac este valoarea de bază pentru calcularea greutăților în inventarul elementelor sortate la depozitele de deșeuri de capacitate mică, pentru calcularea volumelor rezervoarelor de depozitare etc. Laboratorul nostru oferă acest test atât pentru recipientele mici, cât și pentru cele mari.

Volumul Presat

Acest test este ideal pentru combustibili și alte solide sub formă de pulbere, granule sau fibre. Aceasta implică determinarea densității în vrac a materialului turnat în vas și apoi compactat în condiții clar definite. Acest parametru imită condițiile de depozitare pe termen lung a materialului.

Dozarea probei înainte de testul de screening
Dozarea probei înainte de testul de screening.
<br />
Rezultat pozitiv în timpul testului de screening
Rezultat pozitiv în timpul testului de screening.

Determinarea comportamentului la ardere a straturilor de praf

Scopul acestui test este de a determina viteza de ardere a probei într-un strat de 1 mm și 5 mm. Determinarea acestui parametru necesită un echipament de testare, a cărui parte principală constă dintr-un tub special de sticlă de cuarț cu oxigen.

Susceptibilitatea la autoaprindere prin metoda izotermă

Acest test dezvăluie susceptibilitatea materialului sub formă de pulbere la autoaprindere în timpul depozitării. Scopul este de a determina timpul de inducție necesar unei mase de pulbere pentru a se aprinde spontan în anumite condiții și de a clasifica materialele în clase de transport conform reglementărilor RID/ADR și EN 15188.

Clasificarea straturilor de praf in clase de inflamabilitate

Determinarea comportamentului de inflamabilitate al unui strat de praf face posibilă evaluarea dacă acel strat de material prezintă vreo reacție (de exemplu, aprindere, ardere mocnită) în contact cu o sursă externă de aprindere. De asemenea, măsoară capacitatea unei reacții locale de a se răspândi mai departe printr-un morman de praf sau un strat de praf. Comportamentul manifestat în timpul testului este apoi caracterizat prin numărul clasei (clasa de inflamabilitate). Acest test este efectuat în conformitate cu EN 17077.

Determinarea rezistivității

Determinarea rezistivității prafului se realizează conform EN ISO / IEC 80079 – 20 – 2. Probele de praf se clasifică în grupa IIIC – pulberi conductoare sau în grupa IIIB – pulberi neconductoare. Acest lucru este important pentru determinarea proprietăților prafului combustibil și utilizarea acestuia în atmosfere potențial explozive.

Solictare Ofertă

Suntem bucuroși să discutăm despre proiectul dumneavoastră! Pentru solicitarea unei oferte vă rugăm să ne contactați telefonic sau completând formularul dedicat.

Solictare Ofertă

Suntem bucuroși să discutăm despre proiectul dumneavoastră! Pentru solicitarea unei oferte vă rugăm să ne contactați telefonic sau completând formularul dedicat.

Solicitare ofertă