Începând cu 1 august 2020 – Deretica este furnizor de soluții pentru Locuințe Verzi în cadrul programului Green Homes și membru al Romania Green Building Council.

Suntem onorați și responsabilizați suplimentar în susținerea continuă a soluțiilor aliniate cu principiile de bază ale locuințelor verzi, principii menite să susțină o creștere continuă a calității vieții într-o manieră responsabilă.

 

Sistemele Centrale de Aspirare în Locuințele Verzi

În linie cu principiile Green Homes, un proiect de referință al echipei noastre este Casa Buhnici – prima casă premium pasivă din România – unde am implementat un sistem central de aspirare Cana-Vac cu evacuare la interior utilizând filtrare suplimentară pe evacurare.

O susținere suplimentară a alinierii în această direcție o reprezintă și calitatea de membru KlimaHaus Association a partenerului Disan, fiind și singurul producător de sisteme centrale de aspirare certificat KlimaHaus – cea mai importantă organizație pentru certificarea caselor pasive din Italia.

Sistemele Centrale de Aspirare au o serie de avantaje asociate în special caselor pasive. Acest lucru este valabil în mod special atunci când sunt comparate cu aspiratoarele clasice.

Avantajele clădirilor construite în conformitate cu standardul caselor pasive nu se limitează la economii masive de energie. Accentul este pus pe viața sănătoasă și confortabilă, care se realizează prin măsuri structurale. Pe lângă temperaturile plăcute ale camerei, un rol important îl reprezintă și calitatea aerului din interior.

Acest lucru este determinat pe baza proporției de CO2, a umidității – în mod ideal între 40% și 50%, nu mai mare de 80% sau mai mică de 30% – și proporția de particule volatile din aer. Acesta din urmă se referă în principal la praful din casă.

Cel mai important avantaj al unui Sistem Central de Aspirare este faptul că murdăria și particulele de praf sunt cu certitudine eliminate din mediul în care trăim. În plus, timpul alocat curățeniei este cu aproximativ 30% mai mic; acest aspect se datorează eficienței ridicate a motoarelor utilizate, care pot fi instalate optim. Datorită instalării fixe în condiții ideale de funcționare, componentele nu trebuie să fie deosebit de ușoare, compacte și portabile. Pe lângă economisirea timpului, acest lucru implică și aproximativ o treime din reducerea consumului de energie.

Durata lungă de viață a Sistemelor Centrale de Aspirare, care o depășește cu mult pe cea a aspiratoarelor mobile, reprezintă un efect pozitiv suplimentar asupra amprentei ecologice a clădirii.

 

Programul Green Homes

Programul Green Homes include o serie de beneficii pentru toate părțile implicate:

 

Beneficiile generale ale proiectului Green Homes

Eliminarea barierei iniţiale puse de costurile de implementare ale proiectelor rezidenţiale eficiente din punct de vedere energetic.

Remedierea altor dezavantaje de pe piaţă care afectează construcţia de case mai eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi:
– „Problema conflictului de interese”: interesele diferite ale dezvoltatorului și ale cumpărătorului sunt aliniate de finanţarea băncii;
– „Problema informării”: lipsa înţelegerii din partea cumpărătorilor de imobile, a termenilor și aspectelor reducerii costurilor, per ansamblu, ale proiectului, măsurilor luate pentru sustenabilitatea energetică a proiectelor, este acum depășită prin oferirea de consultanţă pe durata întregului proces, prin existenţa criteriilor de calificare, printr-un sistem de audit al eficientei energetice și prin finanţarea băncii;
– „Problema raţiunii”: uneori persoanele nu acţionează raţional în privinţa intereselor lor economice, mai ales punând în balanţă beneficiile pe termen scurt și cele pe termen lung. Prin introducerea unei componente de eficienţă din punct de vedere energetic și de sustenabilitate în finanţarea imobilului, se adaugă un factor motivant care transformă beneficiile pe termen lung în beneficii pe termen scurt.

Se dovedește a fi un concept care poate fi reprodus și la scară mai mare.

Pentru investitori/dezvoltatori

Un avantaj competitiv, prin faptul că sistemul Locuinţe Verzi elaborat de RoGBC este un indicator important al calităţii, al economisirii pe termen lung și al performanţei energetice, la nivel rezidenţial, de pe piaţa din România.

Asigurarea unei puteri mai mari de cumpărare a potenţialilor proprietari.

Creșterea cererii pentru o ofertă unică pe piaţă și pentru avantaje competitve (întrucât cumpărătorul nu se va simţi împovărat de costurile iniţiale mari care sunt acoperite de împrumut).

 

Pentru bănci

Introducerea unui produs financiar nou, cu costuri previzibile și cu venituri care permit un avantaj competitiv important pe piaţa bancară.

Reducerea riscului de imposibilitate de plată din portofoliul de ipotecă al băncii, prin introducerea împrumutului la care sunt subscrise case cu costuri reduse de întreţinere și cu valoare mai mare.

Eficacitate, combinând obiectivele de responsabilitate socială și faţă de mediul înconjurător cu tipurile de proiecte pe care băncile ar prefera să le finanţeze.

Dovada că banca recunoaște valoarea mai mare a unei clădiri verzi, din punct de vedere calitativ, al siguranţei și al valorii de piaţă.

O contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea responsabilităţii constructorilor și a industriei imobiliare faţă de mediul înconjurător, precum și la îmbunătăţirea stabilităţii energetice și a posibilităţilor economice derivate dintr-o amprentă redusă de Co2.

Pentru cumpărătorul de imobile

Beneficiile unei locuinţe de înaltă calitate și eficienţă din punct de vedere energetic, la care se adaugă și beneficii nete din economia la energie, precum și ratele scăzute ale dobânzii pentru ipotecă.

Beneficiul aspectelor legate de sănătate și bunăstare cum ar fi: expunerea minimă la materiale toxice și implicit reducerea riscului de îmbolnăvire. De-a lungul perioadei de deţinere a unei locuinţe sustenabile, aceste aspecte pot reprezenta economii importante la facturile medicale și la cheltuielile presupuse de concediile medicale.

Posibilitatea obţinerii unui preţ mai mare la revânzare, datorită certificării care dovedește un înalt grad de performanţă din punct de vedere energetic și îndeplinirea criteriilor legate de mediu.

 

Suntem pregătiți și implicați cu drag în actualele și viitoarele proiecte verzi.

Solicitare ofertă